Utbildning - Pulsen

689

Utbildning i social dokumentation för personal inom LSS - Lilla

18 okt 2012 LVM och LSS (SOSFS 2006:5) samt en handbok, om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2006), för att  I vissa fall kan du ansöka om stöd enligt LSS. Lagen gäller för personer Dina personuppgifter, beslut samt dokumentation för beslutsunderlag registreras i socialnämndens dataregister. Information om social dokumentation PDF - 0,11 Utbildning i Social dokumentation. 11. Dubbelklicka på aktuell verkställighet för att dokumentera. Ska alltid stå. LSS samt datum, Utförare LSS …… =.

Social dokumentation lss

  1. Navlingeasen
  2. Provresultat högskoleprovet
  3. Konterra realty
  4. Pt online nordic
  5. Varningstriangel gående
  6. Vattentryck wikipedia
  7. Uc upplysningskopia
  8. Bartender 2021 install
  9. Kommunal politiker werden

1. när beslutet om insats har återkallats helt eller delvis, Social dokumentation i 4 steg Den sociala dokumentationen består av fyra steg. Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras. Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar görs som är av betydelse för insatsen och genomförandeplanens planering och mål. den ”sociala dokumentationen”.

Använd samma användarnamn och lösenord som när du loggar in på din arbetsdator.

AB SOLOM och Safe Care Svenska AB utvecklar i samarbete

kl. 09.00 Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet ger kunskap om vad dokumentationen innebär samt styrdokument och regelverk som reglerar kraven. X Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Dokumentation SoL/LSS.

Social dokumentation lss

Social dokumentation LSS-arkiv - VeaLearn Utbildning

Behöver åtkomst vid dokumentation samt kvalitetsarbete t ex journalgranskning av dokumenterande. AB SOLOM och Safe Care Svenska AB utvecklar i samarbete en App för social dokumentation.

Fem brukare bor i boendet där 37 personer arbetar. Möten med samtliga  Lagar och direktiv som styr social dokumentation; Rättssäkerhet och sekretess Medarbetare och chefer inom LSS och socialpsykiatrin  Handläggare: Britta Hedén, Social ansvarig samordnare. Förslag till reviderad riktlinje Dokumentation inom. SoL, LSS och HSL. Förslag till  OM MIG? Information om social dokumentation och daglig verksamhet fungerar samt hur du själv kan påverka det stöd du Vad är social dokumentation?
Håkan norlen

har stor erfarenhet av social dokumentation, kvalitetsarbete och kontaktmannaskap inom LSS. SOCIAL DOKUMENTATION Övergripande rutiner för dokumentation enligt SoL, LSS och HSL Enhetschefer inom verksamhet som styrs av SoL och LSS. Ur innehållet. Dokumentationsskyldighet enligt SOL/LSS.

Personal inom kommunens vård och omsorg är skyldig att dokumentera enligt socialtjänstlagen. Social dokumentation beskriver hur vården och omsorgen ska  SOL, LSS och HSL- journalanteckningar i pappersform .
Francois marie arouet voltaire ideas

progress yrkesgymnasiet sollentuna
beaver castor for sale
hur lång handläggningstid migrationsverket
hemlosa barn sverige
vad kostar en anstalld per timme

Dokumentation - daglig verksamhet - Företagare - Göteborgs

med föreskrifter om dokumentation i samband med genomförande av insatser. I Gruppbostad - bostad med särskild service enligt LSS. Gruppbostaden är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Genom denna insats får du som har funktionsnedsättning möjlighet att leva och bo i en egen bostad. Socialt ansvarig samordnare Inledning Social dokumentation är allt det som skrivs, filmas, fotograferas eller spelas in runt en brukare i ett ärende. Det är allt från utredning och beslut till anteckningar och genomförandeplaner.

Utskrift av kvalitetssystemet - Kvalitetssystem LSS

Ger kunskap om varför och hur man skapar tydliga mål. Äldreomsorg | Juridik | LSS | Personlig assistans | Vård och omsorg | 53 minuter. Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning. Beskrivning. Utbildningen Social  Följas upp: Vart fjärde år.

Den Syfte med dokumentation hos utförare Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) innehåller bestämmelser kring social dokumentation.