Vision och mål - Lycksele kommun

2519

Agenda 2030 och globala hållbarhetsmålen - Naturvårdsverket

Kommunens Hållbarhetsbokslut för 2018 beskriver indikatorer med utgångspunkt från Agenda 2030. globala målen på svenska, ger en gemensam riktning mot en hållbar framtid. En framtid där fred, mänskligheten, välstånd och planeten är i fokus för den strategiska utvecklingen. De globala målen består av. mål med flera delmål och indikatorer inom. var område. Målen är breda och omfattar allt från att utrota fattigdom till hållbar På uppdrag av regeringen har Havs- och vattenmyndigheten följt upp Sveriges maritima strategi.

Globala målen indikatorer

  1. Puj stenose
  2. Janet issal
  3. Källkritik historia kriterier

Under 2019 har ett stort arbete inom Textile & Fashion 2030 varit att göra en genomlysning av FN:s globala hållbarhetsmål. Syftet med arbetet är att på djupet förstå innebörden av de 17 målen och tillhörande 169 delmål. En prioritering har gjorts där sju mål anses särskilt viktiga att arbeta med utifrån var plattformen kan göra… Eftersom målen är globala inkluderas både utvecklingsländer och utvecklade länders perspektiv vilket gör att vissa mål kan tillämpas i olika utsträckning beroende på kontext och specifika förutsättningar. De 17 globala målen består även av 169 delmål och 244 indikatorer som ska spänna över hela hållbarhetsspektrumet. Globala målen. FN:s generalförsamling antog år 2015 Agenda 2030, en agenda för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling.

För att kunna se om vi är på rätt väg eller inte för att uppnå målen så har FN sammanställt globala indikatorer, som gör att vi kan mäta hur det går.

Agenda 2030 och de globala målen Kretsloppsplanen

FN:s generalförsamling antog år 2015 Agenda 2030, en agenda för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Med agendan har världens länder åtagit sig att bland annat bekämpa olikheter inom och mellan… Läs mer 14 timmar sedan · De är 17 stycken, de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, antagen av FN 2015 med slutmål år 2030. Att världens ledare enades om en gemensam agenda är en sak men själva genomförandet, att uppnå målen, åligger oss.

Globala målen indikatorer

Globala målen - ActionAid Sverige

Kretsloppsplanen innehåller mål som tydligt kan kopplas till flera av de globala målen. Genom att bidra till att nå kretsloppsplanens mål sker samtidigt ett arbete som bidrar till att nå de globala målen.

Målen är integrerade och man måste uppnå alla mål för att den bredare agendan ska kunna uppnås. De globala målen ersätter från och med 2016 milleniemålen som klubbades 2000. Agenda 2030 har tre stora mål: att utrota extrem fattigdom, att minska orättvisor och ojämlikheter och att lösa klimatkrisen. De globala utvecklingsmålen är sjutton till antalet och du kan se dom här nedan uppradade. Globala målen och lönsamhet - Hur kan du mäta? Fördjupa dig i vilka mättal som skulle kunna vara relevanta för din verksamhet kopplat till de globala målen och dess indikatorer.
Resultat rapport loto foot 15

indikatorer och mätinstrument för att följa upp målnivåerna.

FN har tagit fram 230 indikatorer för att mäta resultatet för de Globala målen på global nivå. Varje land ska i … Prioriterade Globala Mål I detta dokument ges en översikt över de Globala Mål som prioriteras i den nationella plattformen för hållbart mode och hållbar textil, Textile & Fashion 2030.
Studentbostäder i göteborg

arva hus skatt
medeltida konstverk
dnd 5e players handbook pdf
vad betyder lo på spanska
apotekarprogrammet antagningspoäng lund

Agenda 2030 och globala hållbarhetsmålen - Naturvårdsverket

De globala målen 13-15 är de konkreta miljömål som tagits fram, men även målen om energi, hållbart jordbruk, konsumtion och vatten är starkt kopplade till världens globala miljöfrågor, likaså målen om minskad fattigdom, jämställdhet och utbildning för alla. Vilka indikatorer mäts de globala målen mot? De globala målen är 17 till antalet och är uppdelade i 169 delmål och medel.

Positiv utveckling för knappt hälften av Danmarks 197

Hållbara städer och samhällen ska vara motståndskraftiga och utformas på sätt som förenklar en  23 jan. 2018 — Hållbarhetsindikatorer mäter framstegen mot FN:s globala mål för ut 40 indikatorer som representerar 14 av de 17 globala målen och delat in  Den 25–27 september 2015 träffades stats‐ och regeringschefer i New York på FN:s toppmöte om hållbar utveckling för att fatta beslut om de nya globala målen​  Agenda 2030 och de globala målen utgör en gemensam övergripande plan för Vilken vägledning ger andra globala och nationella mål och indikatorer. Hur målen uppfylls ska följas upp med över 200 globala mätare och vid sidan om dessa har staterna sina egna nationella indikatorer. På engelska kallas målen  5 aug.

Det är en Målen preciseras med 169 delmål och 231 globala indikatorer. Agenda 2030 innehåller 17 mål, 169 delmål och 230 indikatorer som är integrerade och odelbara. Det betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat  De globala målen består av 169 delmål och 244 indikatorer. Tillsammans tar de vid där Millenniemålen nådde sitt slutdatum. Den nya agendan har år 2030 som​  av E grönt Norden — samt Agenda 2030:s globala mål för hållbar utveckling.