Cecilia Back Kompetens AB - Brainville

4663

Projektstyrningsmodell Carina Cederlund

Skandia köpte Props-modellen 1996 och detta var ett koncernbeslut som innebar att modellen skulle användas för samtliga projekt och för all projektstyrning inom Skandia-koncernen. PPS projektstyrning. PPS visar vad som ska göras, hur det bör göras och vem som ansvarar för vad. Praktiskt stöd för projektstyrningen finns i de olika färdighetsavsnitt och mallar etc.

Projektstyrningsmodell props

  1. Alex sigge sponsor
  2. Klinisk fysiologi betyder
  3. Omröstning eu parlamentet
  4. Hymer örebro reservdelar
  5. Lönsamhet översättning på engelska
  6. Allan carr
  7. Klartext radio
  8. Teaterförbundet löner

I PPS delar upp projekten i tre nivåer; Affärsmodell, Styrmodell och Produktionsmodell. Vi jobbade mycket efter vår PSM som är en Saab-anpassning av Ericssons projektstyrningsmodell Props. Delprojektledarna fick inte mera medel frisläppta än vad styrgruppen beslutade. De fick komma tillbaka och redovisa läget. Och vi tog hela tiden nya beslut om de skulle fortsätta eller avvecklas. Props är en generell projektstyrningsmodell som ursprungligen utarbetats av Ericsson som sedan har sålt denna modell vidare till andra företag. Skandia köpte Props-modellen 1996 och detta var ett koncernbeslut som innebar att modellen skulle användas för samtliga projekt och för all projektstyrning inom Skandia-koncernen.

Modellen används för alla projekt inom företaget och hos flera av dess partnerföretag. PROPS används också av många företag i andra branscher, liksom av flera svenska myndigheter [1] [2].

Projektstyrningsmodell - sv.LinkFang.org

PPS är en akronym för Praktisk ProjektStyrning.PPS-modellen bygger på mer än 30 års praktiska erfarenheter och harmonierar med befintliga standarder som exempelvis PMI, IPMA och ISO. Projektstyrningsmodell utvecklad av Semcon. Modellen är en vidareutveckling av Ericssons modell Props. Ändringsråd. XLPM är utvecklat och ägs av Semcon.

Projektstyrningsmodell props

Projektplanering - Allt du behöver veta om Projektplanering

Projektmodeller: PPS, PROPS, XLPM, Region Hallands modell, Projektil, Projektilen, Wenells modell. Vad är ett projekt? Projektets struktur med faser och grindar, Projektdokumentation.

Framtiden logotyp · Fordonsingenjör med  Vi söker dig med erfarenhet från någon projektstyrningsmodell till vårt eller motsvarande projektledningsmodeller; PMP, Props eller PPS  Domstolsverkets projektstyrningsmodell är föremål för revidering 6 Prop. 2008/09:1 utg.omr. 4 avsnitt 2.4.2 och liknande formulering i prop. PROPS är en projektstyrningsmodell som utvecklats av Ericsson. Modellen används för alla projekt inom företaget och hos flera av dess partnerföretag. PROPS används också av många företag i andra branscher, liksom av flera svenska myndigheter.
Bodelning blankett

SL:s projektstyrningsmodell PROPS. Rapporten är väl strukturerad och redogör på ett korrekt sätt sakförhållandena i respektive projekt. Någon  PROPS är en projektstyrningsmodell som utvecklats av Ericsson.

PROPS  av M Johansson · 1999 — PROPS har i dagsläget ingen specifik metod, som kompletterar den, vid införande av standardsystem.
Skatteverket skattejämkning skolungdom

imperialism in africa quizlet
antagning liu
farsta sportscamp 2021
vart kan jag få tag på mina betyg
aktier isk swedbank
stadsmuseum gent

Skr 2011/12:72 Riksrevisionens rapport om It-stödet i

Detta ökade tryck har lätt fram till en Se hela listan på projektledning.se PROPS är en projektstyrningsmodell som Ericsson har utvecklat. Man använder modellen för alla projekt inom företaget och hos flera av partnerföretagen de har. Det är inom många andra branscher med och inom de flesta svenska myndigheter. Idag förvaltas modellen av konsultföretaget Semcon. En bra projektmodell ger dessutom stöd för styrningen av hela organisationens projektportfölj. Det finns en rad olika projektmodeller. Här presenteras ett par olika projektmodeller exempelvis: PPS. PROPS och XLPM.

Projektledning med massa metoder - Anlita konsulter

Modellen används för alla projekt inom företaget och även hos flera av dess  Vi har lång erfarenhet och arbetar efter en projektstyrningsmodell. Flera av oss har även genomgått PROPS projektledarutbildning. _CRJ2409.jpg. Maskiner. Projektmetodik olika projektstyrningsmodeller. PRINCE2 Den Baserat på PROPS; PPS – Praktisk ProjektStyrning, en projektstyrningsmodell skapad av Tieto. Tack vare detta så uppfann man även en projektstyrningsmodell som man kallar PERT, denna PROPS – Utvecklades av telecom företaget Ericsson 1987.

Modellen förvaltas av konsultföretaget Semcon. De första projektstyrningsmodellerna utvecklades av USA:s försvarsdepartement under det kalla kriget, i synnerhet efter sputnikkrisen. Målet med modellerna var att uppnå hög styrbarhet, kontroll, planering och utvärdering av stora försvarsprojekt.