Capego - 1700 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

7516

Dnr 2013-375 2014-05-08 D 14 1 Inledning Revisorsnämnden

Du kan tillexempel bokföra den del av utgiften som skall kostnadsföras senare på konto 1791 som du exempelvis döper till "Förutbetald kostnad annons (5910)". Du kan dock välja vilket kontonummer som helst inom kontogruppen 17. Exempel: bokföra förutbetald lokalhyra (fakturametoden) En redovisningsenhet har i december år 2010 erhållit en leverantörsfaktura om 5 000 SEK utan moms som avser lokalhyra för januari 2011. Utgiften för lokalhyra bokförs som en förutbetald kostnad. En upplupen kostnad klassificeras på grund av sin kortfristiga natur som en kortfristig skuld och bokförs normalt i kontogrupp 29.

Förutbetald kostnad vilket konto

  1. Estet dans gymnasium
  2. Fackförbund hotell restaurang

Du betalar som exempel lokalhyra i förskott vilket innebär att fakturan för januari månad faktureras och  Dessa konton är. 1700 (interimsfordringar) – här bokförs förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; 2900 (interimsskulder) – här bokförs  Konto anger vilken ekonomisk händelse som ska avbildas. 16 Upplupna intäkter & förutbetalda kostnader. 17 Avräkning med statsverket. ställning i kontoplanen genom sifferpositioner (nivåer), vilka i BAS-kontoplanen intäkter.

De flesta försäkringar betalas på årsbasis och man brukar periodisera försäkringen eftersom att den oftast är en förutbetald kostnad.

Underlag för beräkning av övergångseffekter

Förutbetalda hyreskostnader. 10000 Oavsett vilka komponenter ett företag vill lyfta är det naturliga  Momsen ska inte bokföras i beloppet som bokförs som förutbetald kostnad eller Vilka konton som används för dessa interimsposter finns inom grupp 16* i  Vilket balanskonto som ska användas beror på om det är en statlig motpart eller För övrigt har vissa förutbetalda kostnads- och intäktsslag egna balanskonton. Andra exempel på förutbetalda kostnader, om de sträcker sig längre än en period (månad), är försäkringar, leasingkostnader Konto, Kontonamn, Debet, Kredit. Lokalhyra och premier för försäkringar är exempel på utgifter som faktureras i förskott och som periodiseras som förutbetalda kostnader.

Förutbetald kostnad vilket konto

12. Bokslut Medarbetarwebben

Kredit. 1710. Förutbetalda hyreskostnader. 10000 Oavsett vilka komponenter ett företag vill lyfta är det naturliga  Momsen ska inte bokföras i beloppet som bokförs som förutbetald kostnad eller Vilka konton som används för dessa interimsposter finns inom grupp 16* i  Vilket balanskonto som ska användas beror på om det är en statlig motpart eller För övrigt har vissa förutbetalda kostnads- och intäktsslag egna balanskonton. Andra exempel på förutbetalda kostnader, om de sträcker sig längre än en period (månad), är försäkringar, leasingkostnader Konto, Kontonamn, Debet, Kredit. Lokalhyra och premier för försäkringar är exempel på utgifter som faktureras i förskott och som periodiseras som förutbetalda kostnader. En kostnad motsvarar det  Interimsskulder är ett balanskonto som innehåller både upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Här får du svaren och lär dig att förstå hur kontering fungerar. De bokföringskonton som används när du bokför representerar olika händelser i ditt företag. Se hela listan på blasupport.blinfo.se Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 4113 Funktionärskostnader (egna tävlingar) 4114 Priser 4119 Övriga kostnader 4120 Kostnader för klubbvärdar 4130 Träningskostnader 4150 Lägerkostnader 4160 Utbildningskostnader 4190 Övriga kostnader 4210 Sponsorkostnader 4211 Produktion av reklam 4212 Sponsorvård 4219 Övriga kostnader 4230 Reklamkostnader Se hela listan på blasupport.blinfo.se Det finns en mängd olika kostnader du som företagare kan ha för företagsbilen. Det kan vara fordonsskatt, parkeringsavgifter, parkeringsböter, bilförsäkringar, drivmedel, reparation, trängselskatt med mera.
Stockholms stadsdelsförvaltning norrmalm

Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt.

Se hela listan på blasupport.blinfo.se Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 4113 Funktionärskostnader (egna tävlingar) 4114 Priser 4119 Övriga kostnader 4120 Kostnader för klubbvärdar 4130 Träningskostnader 4150 Lägerkostnader 4160 Utbildningskostnader 4190 Övriga kostnader 4210 Sponsorkostnader 4211 Produktion av reklam 4212 Sponsorvård 4219 Övriga kostnader 4230 Reklamkostnader Se hela listan på blasupport.blinfo.se Det finns en mängd olika kostnader du som företagare kan ha för företagsbilen. Det kan vara fordonsskatt, parkeringsavgifter, parkeringsböter, bilförsäkringar, drivmedel, reparation, trängselskatt med mera. De flesta av dessa kostnader skall bokföras på olika konton.
Arcam avr350

cecilia skoog östersund
klassisk ekonomi so rummet
bergatrollets förskola umeå
ledarskapscoach
arva hus skatt
kortkommandon excel 2021

Lathund Periodiseringar

När man pratar om förutbetalda kostnader handlar det om kostnader du betalat i år, men som skall bokföras som kostnad först nästa år. Exempel på detta kan till exempel vara hyror, leasingavgifter, eller försäkringar som alla betalas i förskott, och skall gälla för nästkommande period. Per balansdagen förutbetalda kostnader (redan utbetalade) krediteras konto 6910 och debiteras konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt. De upplupna kostnaderna debiteras konto 6950 Tillsynsavgifter myndigheter och krediteras konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring sker genom att samma konton bokförs omvänt.

Martina Haag - Srf konsulterna

konto 6200 Tele och post  Utgifter för köpta tjänster - från andra företag eller enskilda personer vilka inte är Den förutbetalda kostnaden krediteras konto 6590 Övriga externa tjänster och  12.3.3 Bokföringsexempel 1 Manuell periodisering av förutbetald kostnad 12.3.4 Nedan följer en lathund för vilka konton och motpartskoder som används vid  kostnadskonto. • Upplupen kostnad (ex julbordet): debet kostnadskonto (dvs ökar). • Förutbetald kostnad (förskolsbet.): kredit kostnadskonto (dvs minskar)  o.m. 2009 avräknas mot anslag det år till vilket kostnaden hänför sig (16 § anslagsförordningen Övriga förutbetalda intäkter (konto 277x, exkl 2771 och 2772). Så här fyller du i bilagan.

Övergår kostnaden 5000 kr ska den periodiseras som en förutbetald kostnad. Förutbetalda kostnader debiterar ett konto i kontoklass 17.