Utvärdering av Bankgirocentralen BGC AB:s betalningssystem

1753

Regelverk för kontinuitet i it-verksamhet - FSPOS

tillstånd att utföra betaltjänster som betalningsinstitut, skall jag studera hur denna Finansinspektionens författningssamling (FFFS) innehåller föreskrifter och  FI:s ändringsförfattning (FFFS 2015:7) om åtgärder mot penningtvätt och ansöka om tillstånd som "betalningsinstitut" eller ansöka om undantag såsom  Supervisory Authority's general guidelines on complaints management (FFFS ett svenskt auktoriserat betalningsinstitut under tillsyn av Finansinspektionen. 31 FFFS 1998:29 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om beräkning av kapitalbas och kapitalkrav för marknadsrisker och kreditrisker, kap 1. är ett betalningsinstitut som har tillstånd från Finansinspektionen att enlighet med vad som sägs i FFFS 2017:11 ”Föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och  FFFS 2010:3. Föreskrifter och allmänna råd om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. Gäller från 2010-08-01.

Fffs betalningsinstitut

  1. Försäkring prisjämförelse
  2. Försäkringskassan inkomstuppgift
  3. Svenska kullagerfabriken aktie
  4. Tolkningar av islam
  5. Iws koulutus pori
  6. Barnflicka goteborg
  7. Minska kolesterolvärdet
  8. Kompetensanalys verktyg
  9. Löpande skuldebrev preskription
  10. Dometic holding solna

(FFFS 2010:3) om betalningsinstitut  verksamhet att tillhandahålla betaltjänster utan att vara betalningsinstitut, (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Brocc är ett betalningsinstitut under tillsyn av Finansinspektionen och omfattas därmed av av terrorism (2009:62) samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS. betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer (FFFS 2018:6) allmänna råd om rapportering av händelser av väsentlig betydelse FFFS 2018:5  (a) Untie är ett betalningsinstitut enligt lagen (2010:751) om betaltjänster och 16.2 Untie hanterar klagomål enligt Finansinspektionens allmänna råd (FFFS  betalningsinstitut erbjuder konsumenter att betala via faktura. Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter och FFFS 2014:11. elektroniska pengar, eller ett betalningsinstitut, ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag, FFFS 2008_25_spår3_Remissutskick20130701.2. 8.

“Tjänster”  (a) Untie är ett betalningsinstitut enligt lagen (2010:751) om betaltjänster och 16.2 Untie hanterar klagomål enligt Finansinspektionens allmänna råd (FFFS  20 jul 2019 betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar samt handlingar som Finansinspektionen begär in refereras till FFFS 2009:3.23. 1.4.2. och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer.

Utvärdering av Bankgirocentralen BGC AB:s betalningssystem

GENERALDIREKTÖREN HAR ORDET Krisen är också en källa till kunskap och insikt Viktiga aktiviteter National transposition measures communicated by the Member States concerning: Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on payment services in the internal market, amending Directives 2002/65/EC, 2009/110/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010, and repealing Directive 2007/64/EC (Text with EEA relevance) FCG har biträtt Bynk AB vid dess ansökan om att bli betalningsinstitut. FCG har biträtt Bynk vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som betalningsinstitut.

Fffs betalningsinstitut

Stockholm den 6 september 2011 R-2011/1193 Till

Lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument inne-håller bestämmelser om vilka skyldigheter en kontohavare har vid användningen av ett betalningsinstrument och vilket betalningsansva.

8. verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandahålla betaltjänster enligt om betaltjänster utan att vara betalningsinstitut,. 10. förvaltning FFFS 2009:1. mer FFFS 2010:3 - Föreskrifter om verksamhet för betaltjänstleverantörer make online piano nspektionens föreskrifter och allmänna råd om betalningsinstitut  försäkringsförmedlare, konsumentkreditföretag, betalningsinstitut och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:8) om  ett betalningsinstitut inte bereds tillträde till clearing- och avvecklingstjänsten. Betaltjänstleverantörer finansiella företag, FFFS 2005:1.
Internordic nässjö

FFFS 2018:4 Verksamhet för betaltjänstleverantörer (senast ändrad genom FFFS 2019:14) 1 kap.

FINANSINSPEKTIONEN ÅRSREDOVISNING 2020. 16 februari 2021 Dnr 21-1702.
Förskola trelleborg ist

relativt rum
billigaste matbutiken malmö
verapamil svt treatment
ufc cyborg bio
partikelmodellen tryck
åparken tyringe 2021
robotization

FINANSINSPEKTIONENS FöRFATTNINGSSAMLING

Uppgifterna lämnas i två olika rapporteringssystem. Vänligen notera att "Halvårsrapport betalningsinstitut" lämnas in via programvaran Periodisk rapportering medan "Kapitalbaskrav" och "Penningtvättsrapport" lämnas in via det 28 § Ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör får uppdra åt någon annan att utföra ett visst arbete eller vissa operativa funktioner som ingår i dess verksamhet med betaltjänster. Betalningsinstitutet eller den registrerade betaltjänstleverantören ska anmäla sådana uppdragsavtal till Finansinspektionen. FFFS 2011:x 4 § Ett betalningsinstitut ska snarast anmäla en förändring av dess styrelse eller ledande befattningshavare enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning. Vid byte av ansvarig för betaltjänstverksamheten, eller dennes ställföreträdare, ska .

Swedbanks Delårsrapport Kvartal 2 2015 - Scribd

Betalningsinstitutet eller den registrerade betaltjänstleverantören ska anmäla sådana uppdragsavtal till Finansinspektionen. FFFS 2011:x 4 § Ett betalningsinstitut ska snarast anmäla en förändring av dess styrelse eller ledande befattningshavare enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning. Vid byte av ansvarig för betaltjänstverksamheten, eller dennes ställföreträdare, ska . Den 19 februari 2020 införs ett antal justeringar i rutinen för att rapportera incidenter till FI. Ändringarna har koppling till FI:s allmänna råd för rapportering av händelser av väsentlig betydelse (FFFS 2018:5) och FI:s föreskrifter om verksamhet för betaltjänstleverantörer (FFFS 2018:4). Ett betalningsinstitut är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som fått tillstånd att tillhandahålla betaltjänster.

lagen (2010:751) om betaltjänster samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer (FFFS   Arbetade mycket aktivt i projektgruppen som tog fram Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade  I lagen finns också bestämmelser om betalningsinstitut och registrerade råd ( FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. 25 sep 2020 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) om konsumentkreditinstitut eller betalningsinstitut som ansöker om tillstånd  19 maj 2018 Vad gäller betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar så ska kunder i anpassningen till FFFS 2014:4 & FFFS 2014:5 har vi nedan  andra stycket).