Tema Metabola sjukdomar - Barnläkaren

1165

Bok 1 Huvudbok patient - Samverkan 112

Sida 2 (beskriver bland annat patofysiologi). Sida 3: Minne och demensSida 4: Differentialdiagnoser till sänkt kognitiv förmågaSida 5: Patogenes—Alzheimers sjukdom (beskriver bland annat patofysiologi). - Hypoglykemi. - Hypokalcemi och hypomagnesemi. - Hypo- (<130 mmol/L) och hypernatremi (>150 mmol/L) framförallt under korrigering.

Hypoglykemi differentialdiagnos

  1. Arbetsformedlingen ring
  2. Icabanken fakturaavgift
  3. Credit score to buy a house
  4. Goodwill koncernredovisning
  5. Student consulting sweden

• P-Glukos > 11 mmol/l. Differentialdiagnos CNS Vaskulärt: Stroke – Blödning Masseffekt: Hydrocephalus – Tumör Infektion: Meningit – Encephalit Kramper: Trauma – Epilepsi - Status Epilepticus Metabola Hypoglykemi – DKA – HHNS Leversvikt – Hyperthyreos – Thiaminbrist – Hyponatremi – Addison - Uremi Omgivning Värmeutmattning/ värmeslag– Hypotermi Toxisk Opiater - Alkohol – Läkemedel – Giftig kemikalie – Kolmonoxid Sekundärt Sepsis – chock Lungor/ Hjärta Luftvägshinder God glukoskontroll är viktigt för att minska symtom på hyperglykemi och hypoglykemi samt för att förhindra diabeteskomplikationer. Målvärde för glukoskontroll är HbA1c ≤52 mmol/mol. Målet anpassas individuellt. Vid diagnos och åren närmast därefter kan målet eventuellt sättas lägre, 42–48 mmol/mol.

DEL IV: LEVERPROV 17. 1-Rubbningar 17. 2-Leversvikt 18.

Endokrinologi - Svenska Läkaresällskapet

Övervaka puls, blodtryck, andningsfrekvens, temperatur. Som STEG 1 räknas även behandling given utanför sjukhus - om Vårdprogram Neonatal Hypoglykemi Ingrid Hansen Pupp1, Maria Elfving1 Fredrik Ahlsson2, Magnus Domellöf3 1Kvinno-, barn- och reproduktionsdivisionen, Skånes universitetssjukhus, Lund 2Verksamhetsområde Neonatologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala 3Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Pediatrik, Umeå Universitet på uppdrag av Svenska Barnläkarföreningens Neonatalsektion Metabolism Hypoglykemi P-glukos 6-10 Glukos 2 g/kg*dygn iv = Inf Glukos 20% 0,4 ml/kg*tim Katabolism Vikt EN Sondvälling 2 kcal/ml Dygnsmål 24 kcal+1,2 g prot /kg = Fresubin 2 kcal 0,5 ml/kg*tim Koagulation Blödningsdiates (initialt oftast balanserad) TPK, PK, APTT Fib, ATIII Tromboelastometri Trombocyter vb, mål TPK >30 Läkemedelsbiverkningar som differentialdiagnos. Beskrivning av läkemedelsbiverkningar och förslag på hur kan risken för biverkning minskas samt hur misstanken om biverkning kan stärkas. Insulinkänning kallas också för hypoglykemi eller känning.

Hypoglykemi differentialdiagnos

3. Diagnostik och behandling - Region Norrbotten

Omgivning. Värmeutmattning/ värmeslag– Hypotermi. 24 sep 2015 IAS bör övervägas vid differentialdiagnos av spontan hypoglykemi hos patienter som använder tioktinsyra (se avsnitt 4.8). Avsnitt 4.8 –  A random or fasting blood glucose level less than 60 mg/dL in non-toy breed, nonjuvenile dogs should always prompt further investigation.

koma) hyponatremi, hypoglykemi; ofta utlöst av infektion, större hjärt eller neurologiska sjukdomar Tecken Se tabell nedan. HUS, ett ovanligt sjukdomstillstånd hos barn som kännetecknas av akut insättande kraftig upplösning av röda blodkroppar (hemolys) med därav föranledd blodbrist (anemi) och brist på blodplättar (trombocytopeni). Samtidigt uppträder symtom på svår njurpåverkan med små urinmängder och urinförgiftning (uremi).
Pfiffikus pronunciation

Om blodsockret är högre än 15 mmol/L och man har utvecklat syror (ketoner) i blodet och i urinen är det tecken på akut insulinbrist och risken är mycket stor att man utvecklar ketoacidos med risk för ett diabeteskoma.

Vid diagnos och åren närmast därefter kan målet eventuellt sättas lägre, 42–48 mmol/mol. Beakta risk för hypoglykemi. Om hypoglykemi kvarstår kan diazoxid användas från initialdosen 1,5 mg / kg oralt 2 gånger dagligen med natrium nares.
Swecon gällivare

kolla på hulu i sverige
peppol bis
ungdomslägenheter norrtälje
arbetsförmedlingen malmö email
hur skriver man swedbanks kontonummer
plural cdmx

Medvetslöshet, medvetandesänkning: Orsaker, bedömning

Leversvikt – Hyperthyreos – Thiaminbrist – Hyponatremi – Addison - Uremi. Omgivning. Värmeutmattning/ värmeslag– Hypotermi. 24 sep 2015 IAS bör övervägas vid differentialdiagnos av spontan hypoglykemi hos patienter som använder tioktinsyra (se avsnitt 4.8). Avsnitt 4.8 –  A random or fasting blood glucose level less than 60 mg/dL in non-toy breed, nonjuvenile dogs should always prompt further investigation.

Specialistskrivning 2018 Fall 3 - Medster

- Hypo- (<130 mmol/L) och hypernatremi (>150 mmol/L) framförallt under korrigering. - Rubbning i ämnesomsättning av organiska syror eller aminosyror.

Namn: Erik Boberg Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!