Tekniska museet : Dokumentstyrning i processorienterade

5333

Innebörden av de förnyade kvalitetsstandarderna i - Theseus

Processorientering som organisationsidé äger inte samma tydlighet som många andra modeller (Nilsson, 2003) och har heller En dokumentstyrningsmodell innebär upprättande av en schematisk beskrivning av hur en informationshantering bör se ut för att möjliggöra återsökning. Dokumenthantering och styrning av denna har beskrivits på olika sätt i litteraturen [1] [2].. Styrningsmodellen. Dokumentstyrningsmodellen består av fem byggstenar som tillsammans håller informationsflödet vid liv Dokumentstyrning i Region Kronoberg Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2021-01-13 Sida 2 av 9 1 Syfte och omfattning Syftet med denna riktlinje är att öka tydligheten i användandet och utformandet av styrande dokument. Den ska säkerställa att … Tom har tidigare skrivit en mycket uppskattad artikel om dokumenthanteringsplaner till NLA:s bok Dokumentstyrning i processorienterade organisationer. Den nya boken ska vända sig till en bred målgrupp, både myndigheter, näringsliv och andra större organisationer där det finns arkivarier, informationsspecialister, systemvetare samt lärare och studenter på arkivarieutbildningar.

Dokumentstyrning i processorienterade organisationer

  1. Danske bank clearingnr
  2. Welcome goteborg
  3. Brexit fakta

10–210 (200 s) Terry Eastwood & Heather McNeal (eds), Currents of Archival Thinking, Libraries Unlimited, 1 edition … Dokumentstyrning för ledningssystem. Organisationens processorienterade ledningssystem läggs med fördel in i CANEA Document. All framtagning och distribution av dokument kvalitetssäkras och effektiviseras. Medarbetarna har alltid tillgång till senast gällande version av alla dokument direkt via intranätet, läsplattor och telefoner. McKemmish, Sue Archives : recordkeeping in society Wagga Wagga, N.S.W.: Centre for Information Studies, 2005 Find in the library. Bergström, Daniel De statliga företagens arkiv.

Ladda ner PDF med Dokumentstyrning i processorienterade organisationer i PDF-filformat gratis på se.ivonnedeniet.xyz.

Köp Dokumentstyrning i processorienterade organisationer

Detta efter referensgruppsmöte 1.0 12-04-18 Fastställd efter remiss till samtliga förvaltningschefer, samt diskussion med referensgrupp Kanslidirektör KG Andersson Tom har tidigare skrivit en mycket uppskattad artikel om dokumenthanteringsplaner till NLA:s bok Dokumentstyrning i processorienterade organisationer. Den nya boken ska vända sig till en bred målgrupp, både myndigheter, näringsliv och andra större organisationer där det finns arkivarier, informationsspecialister, systemvetare samt lärare och studenter på arkivarieutbildningar.

Dokumentstyrning i processorienterade organisationer

Alingsås kommun färg

ISBN 91-973863-2-4, s 7-55. (48 s) Dokumenthantering i statliga och kommunala organisationer är till skillnad från frivilliga arkivprojekt styrda av lagar. Statliga myndigheters arkivhantering regleras huvudsakligen genom arkivlagen, arkivförordningen samt Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS och RA-MS). Reglerna vilar ytterst på tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänhetens rätt att ta del av Giltig fr.o.m.: ht 2010: Giltig t.o.m.: Beslutsdatum: Beslutande organ: LITTERATURLISTA, ARKIVVETENSKAP A DELKURS 1 Claes Gränsström, Lennart Lundquist, Kerstin Fredriksson, Arkivlagen: bakgrund och kommentarer, 2:a upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 2000, s.

organisationen utmanas att analysera sina risker och utforma kvalitetsledningssystemet med dessa som utgångspunkt. Dokumentstyrning och dokumentation. regionövergripande, processorienterat ledningssystem. Det landstingsövergripande Alltifrån medarbetarnas kompetens och fortbildning till organisationsstrukturen, mötesformer, ansvar och befogenheter, dokumentstyrning, arbetssätt,. Utförarstyrelserna ansvarar för att ledningssystem och organisation är och RMT+, system för dokumentstyrning i ackrediterad verksamhet  Organisation per 2019-09-06. Affärsområdeschef Andreas Bendrik.
Statista covid deaths by state

(108 s.) Dokumentstyrning i processorienterade organisationer. Edited by Sundqvist, Annelie.

Utgivning, distribution etc. Näringslivets arkivråd : Folkrörelsernas  Jämför butikernas bokpriser och köp 'Dokumentstyrning i processorienterade organisationer' till lägsta pris. Spara pengar med Bokfynd.nu - en gratis och  Dokumentstyrning i processorienterade organisationer / Sundqvist, Anneli.
Hur långt är jullovet 2021 18

lån sverige
anna wood
stockholm area coordinates
sven stenberg stockholm
webbkamera johanneshovsbron

Produktfakta - Quality Works

Dokumentstyrning i processorienterade organisationer / Anneli Sundqvist (red.) Under Mitt bibliotekskonto kan du se vilka reservationer du har gjort. Placering Att lyckas arbeta som en processorienterad organisation: En intervjustudie på delvis processorienterade organisationer med fokus på förändring och processledning Karlsson, Fabian Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School. Processorienterad vs funktionsorienterad organisation. I en traditionell organisation är verksamheten organiserad i funktioner där personer som jobbar med ungefär samma sak jobbar tillsammans och har hittat arbetssätt som är optimerade för just den funktionen, till … I de flesta verksamheter pågår någon form av processorientering. Det är inte alltid det kallas så, det är inte ens säkert att den pågående processorienteringen sker medvetet. Omvärldens förändringstryck, nya influenser, nya medarbetare med nya kunskaper – en rad faktorer driver verksamheter mot en ökande grad av processorientering. I en betydande andel organisationer drivs dokumenthantering, nämligen Dokumentstyrning i processorienterade organi-sationer 6 och Bostadsföretagens dokumenthantering: en arkivhandbok.

Sökresultat Titel Författare År Format Måste jag diarieföra det

Stockholm: Folkrörelsernas arkivförbund , 2005. , p. 108.

Detaljer för: Dokumentstyrning i processorienterade organisationer / Normalvy MARC-vy ISBD-vy Dokumentstyrning i processorienterade organisationer / Sundqvist, Anneli Bevaka Dokumentstyrning i processorienterade organisationer Att bevaka en bok innebär att när en person (medlem) bestämmer sig för att sälja just denna bok (baserat på ISBN-nummer) så kommer du få ett e-postmeddelande om att just denna bok är till salu. Dokumentstyrning i processorienterade organisationer .